Budova ZŠ Horymírova

ZŠ a MŠ Horymírova

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Aktuality mateřská školka

Výkaz činností dětí s povinným předškolním vzděláváním

Milí zákonní zástupci dětí, prosíme o evidenci činností, které s dětmi v rámci distančního vzdělávání realizujete. Stačí napsat v bodech, jaké úkoly jste který den plnili a co jste s dětmi doma nebo v přírodě v rámci PPV rozvíjeli. Pokud bude Vaše dítě nemocné, napíšete do záznamu – nemoc.

Tento výkaz můžete napsat také ručně nebo si jej vyzvednout v MŠ u třídních učitelů v pondělí 8.3.2021 nebo ve středu 10.3.2021 od 8 do 12hodin.

V případě poruchy PC si můžete v období uzavření MŠ vyzvedávat úkoly, pracovní listy atd. každé pondělí od 8 do 12 hodin u Vašich třídních učitelů.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Těšíme se, až se opět s Vámi a dětmi uvidíme.

Vaši pedagogové Dáša, Silva, Honza a Dana

Výkaz činnosti dětí

Výkaz činnosti dětí ve formátu pdf

Důležité upozornění pro zákonné zástupce!!!

Žádost o vydání potvrzení o zaplacení školného v MŠ

Žádost :

si můžete vyzvednout v PO 8.3.2021 a v PO 15.3.2021 v době 10:00 -13:00 hod. u Vašich třídních učitelů.

Potvrzení o zaplacených částkách za předškolní vzdělávání ( školné) :

si můžete vyzvednout ve ST 10.3.2021 a ST 17.3.2021 v době 10:00 -13:00 hod. u Vašich třídních učitelů.

Děkujeme za spolupráci.

Kontaktujte nás!

8 + 12 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo