Budova ZŠ Horymírova

ZŠ a MŠ Horymírova

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Aktuality mateřská školka

Třídy MŠ

SOVIČKY: Bc. Silvie Bejčková, Dagmar Gerlichová

KOŤÁTKA: Mgr. Lucie Kolaříková, Renáta Sadloňová

KRÁLÍČCI: Nikola Mátéffyová, DiS., Alica Martinková

MEDVÍDCI: Bc. Dana Davidová, Daniela Pavlorková

BERUŠKY: Aneta Bašková, DiS., Blanka Bůžková

Informace z mateřské školky

Seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd budou od 30. 8. 2021 vyvěšeny na vstupních dveřích do hlavních šaten dětí.

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

Pro plynulý nástup dětí do MŠ a z důvodu aktualizace potřebných údajů, pověření apod. budou 1. – 3. 9. 2021 otevřeny všechny třídy 6:00 – 16:30 hod.

Od 6. 9. 2021 bude provoz jednotlivých tříd dle harmonogramu, který bude umístěn ve všech třídách a ve vitrínách MŠ. Na všechny se moc těší ,,školka v novém kabátě“ a celý kolektiv MŠ.

Kontaktujte nás!

7 + 14 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo