Budova ZŠ Horymírova

ZŠ a MŠ Horymírova

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Sportujeme celý den

Pohyb nás moc baví, a proto začínáme den v ranní družince pohybem s písničkou. Odpoledne pokračujeme zajímavými sporty. Tentokrát si děti vyzkoušely florbal, který nadchl nejen kluky, ale i holky.

Aktuality mateřská školka

Loučení s předškoláky

je naplánováno na dopoledne 23. 6. 2021 bez přítomnosti rodičů. Bude probíhat stejně jako v loňském roce formou zábavného programu včetně dárků a ,,Pasování na školáka“. Malý slavnostní raut pro děti včetně přípitku bude zajištěn. Pokud se i přesto chcete zapojit do přípravy občerstvení, domluvte se, prosím, s třídními učiteli.

Děkujeme!

                                                                 

Důležité upozornění pro zákonné zástupce dětí

Možnosti platby: (stravné + školné na měsíc červenec)

 1. V termínu do 20. 6. 2021 platba v hotovosti u vedoucí jídelny ŠJ MŠ paní Volochové
 2. Stažení částky z účtu zákonného zástupce dítěte dne 1. 7. 2021.

Další platba nebude možná. Prosíme o kontrolu finančního krytí na Vašem účtu.

V první den zahájení prázdninového provozu musí být platba stažena z účtu nebo uhrazena v hotovosti.

Informace je určena pouze pro zákonné zástupce dětí přihlášené na měsíc červenec.                                                               

 Děkujeme za spolupráci

Kontaktujte nás!

15 + 15 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo