Budova ZŠ Horymírova

ZŠ a MŠ Horymírova

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Barvy podzimu

V rámci celoroční mezitřídní soutěže se uskutečnila fotosoutěž BARVY PODZIMU. Úkolem bylo zachytit podzimní atmosféru. Každý, kdo zaslal svou fotografii, získal body pro svou třídu. Všem děkujeme za krásné příspěvky!

číst více…

Náš Jih – Společně tvoříme JIH

Na podzim se podařilo dokončit krásné hřiště u ZŠ Horymírova, úspěšný nápad z loňského roku. Na jaře bude samozřejmě přístupné veřejnosti, takže si na něm malí i velcí užijí spoustu zábavy a sportovních aktivit. A navíc, v příštím roce zde přibude také minigolfový a trampolínový svět….my už se těšíme, co vy?

Hry v družince

Děti si v družince každý den vybírají hry podle svých vlastních zájmů. Někteří dávají přednost hře se stavebnicemi, jiní raději hrají deskové a karetní hry. V poslední době děti dostaly nové hry, které si rychle oblíbily. Mezi ty nej patří Mish Mash, Domalovánky, Drzé opice, Pravda nebo lež, Perfection a Dobble.

číst více…

Exkurze na SŠ služeb a podnikání

Ve čtvrtek 25. 11. se uskutečnila exkurze pro dívky 9. ročníku na Střední škole služeb a podnikání v Ostravě – Porubě. Tato škola je určena především žákům, kteří se po absolvování studia na škole chtějí profesionálně věnovat oborům zaměřeným na služby, případně si chtějí otevřít živnost v daném oboru. Tomu odpovídá také koncepce studia – probíhá nejen ve formě teoretické výuky, ale také praktického výcviku v našich střediscích odborného výcviku. A právě tady si dívky si prohlédly jednotlivá centra, kde probíhá výuka s praxí. Budoucí studenti si mohou vybrat z těchto oborů: Učební obory s výučním listem: Prodavač, Kadeřník, Aranžér a obory s maturitní zkouškou: Masér sportovní a rekondiční, Ekonomika a podnikání, Fotograf, Kosmetické služby. Všem se exkurze moc líbila.

Mgr. Naďa Durčáková

Aktuality mateřská školka

Divadlo loutek

Hurá, divadlo

Dnes si celá naše MŠ užila krásné dopoledne v Divadle loutek v Ostravě. Děti předškolních tříd viděly pohádku,, Kocour Modroočko“ a ostatní děti sledovaly se zájmem pohádku  ,,Hrnečku, vař“. Rozzářené oči dětí a jejich radost z nových zážitků spojených s vnímáním české pohádky je možno vidět na fotkách.

Předškoláci si před představením prohlédli vyzdobené náměstí a dodrželi tradici příprav na Vánoce zakoupením zlatého jmelí pro výzdobu tříd.

Děkujeme vedení ZŠ a MŠ za zajištění autobusové dopravy z dotace zřizovatele a všem pedagogům za skvělou organizaci divadelního zážitku.

číst více…

Kontaktujte nás!

4 + 1 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo