Budova ZŠ Horymírova

Základní škola

Budova ZŠ Horymírova

Mateřská škola

ZŠ a MŠ Horymírova

Hrdá škola s nadhledem

 

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská škola a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská škola: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Aktuality mateřská školka

Důležité upozornění pro všechny z naší MŠ

Dne 8. 6. 2022 od 10:00 proběhne společné focení dětí v prostorách naší školní zahrady.

Těšíme se na fotky, které zůstanou památkou na krásné roky v mateřské škole.                                                                                                                                            Kolektiv MŠ

Pozvánka

Srdečně všechny zveme na výstavku výtvarných prací dětí naší mateřské školy s názvem:

,,SVĚT OČIMA NAŠICH DĚTÍ“

,,SVĚTOVÝ DEN VČEL“

Instalována je na oplocení naší MŠ. Přejeme Vám příjemný estetický zážitek.

Děti se velmi snažily a zaslouží si velkou pochvalu!!!

Malým zahradníkům šla práce od ruky

Děti předškolních tříd se společně s třídními učitelkami těšily na návštěvu školního statku střední zahradnické školy v Nové Vsi. Projektové dny v MŠ „Malí zahradníci“ byly realizovány v tomto týdnu až po „3 zmrzlých“, kdy jsme dle rady odborníka z praxe p. Kotaly  (mistr odborné výuky) věděli, že pro výsadbu je ten správný čas. Děti si prohlédly skleníky s květinami, bylinkami a keři. Dozvěděly se, co je vše potřeba pro jejich zdravý růst a také viděly pomocníky – zahradní techniku.

číst více…

Přerušení provozu MŠ o prázdninách 2022

MŠ bude uzavřena v měsíci srpnu 2022.

Přihlašování dětí na prázdninový provoz v měsíci červenci budou zákonní zástupci vyplňovat u třídních učitelek a to nejpozději do 6. 6. 2022. Přihlášení je závazné!!!

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti, musí školné a stravné uhradit u vedoucí ŠJ MŠ nejpozději do 28. 6. 2022. Bezhotovostní platba proběhne automaticky.

                                                                                          Děkujeme za spolupráci.  Vaše MŠ.

Kontaktujte nás!

8 + 3 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo