Budova ZŠ Horymírova

ZŠ a MŠ Horymírova

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Aktuality mateřská školka

„Už půjdu do školy…“

Děti v předškolních třídách společně se svými pedagogy připravily 23. 6. 2021 občerstvení a vyzdobily školní hřiště balónky a pestrými fáborky na akci k ukončení jejich docházky v naší MŠ. Na rozloučení s předškoláky přišla ředitelka školy paní Mgr. Škaldová, která se zúčastnila slavnostního pasování dětí na školáky. S třídními učiteli předala dětem upomínkové předměty a knihy.

číst více…

,,Hop sem – hop tam“

V posledních červnových dnech byly připraveny ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy  v prostorách tělocvičen základní školy Horymírova 100 projektové dny se sportovním programem. Děti se seznámily s novým tělovýchovným názvoslovím, nářadím a náčiním. Vyzkoušely si gymnastická cvičení na skvěle připravených stanovištích, kde si rozvíjely hrubou a jemnou motoriku, obratnost a všestranný tělesný rozvoj.

číst více…

Kontaktujte nás!

5 + 3 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo