Informace Základní školy

Seznamy s rozdělením žáků do jednotlivých tříd budou od 30. 8. 2021 vyvěšeny na vstupních dveřích budovy školy. Naleznete zde také orientační plán školy s rozdělením tříd, podle kterého svou třídu najdete. První den budou také umístěny ve vestibulu školy informační...

Informace z mateřské školky

Seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd budou od 30. 8. 2021 vyvěšeny na vstupních dveřích do hlavních šaten dětí. Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření. Pro plynulý nástup dětí do MŠ a z důvodu aktualizace potřebných údajů, pověření apod. budou...

Upozornění

Důležité upozornění pro ZZ nových dětí Dne 30. 8. 2021 v 15:30 se koná schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí v budově MŠ Rezkova ve třídě Koťátko. Těšíme se na Vaši účast!...

Devátým ročníkům přejeme úspěšný nový šk. rok s přijímacími zkouškami na střední školy, na prvňáčky už se moc těšíme a všem žákům a rodičům, zaměstnancům školy a školky přejeme pohodový start do nového školního roku.