Nabídka kroužků školního klubu

6. 10. 2021

Školní klub při ZŠ Horymírova si v letošním školním roce připravil pro žáky

5. – 9. ročníků několik zájmových kroužků vhodných pro tuto věkovou skupinu.

Kroužky probíhají od října 2021 do května 2022.

Přihlášku naleznete na webových stránkách školy, žáci si ji můžou vyzvednout a vyplněnou odevzdat vedoucímu kroužku nebo ve vrátnici školy.

Cena kroužku Školního klubu je 400,-Kč.

Vedoucí kroužků se těší na zájem vašich dětí.

Školní nabídka kroužků

Přihláška

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo