Třída Králíček

„Koulelo se, koulelo, červené jablíčko“

,, KOULELO SE, KOULELO, ČERVENÉ JABLÍČKO…“

Jablíčkový týden se v mateřské škole vydařil. Děti si užily spontánní a didakticky zacílené činnosti na téma ,, Jablko“. Ve třídách jsme připravili výstavku z tohoto podzimního ovoce, ochutnávali jsme jablíčka a pokrmy z jablek, mošty a křížaly.

Do pečení jablečných závinů a buchet z jablek se zapojili také zaměstnanci školní jídelny, kteří tuto oblíbenou surovinu zahrnuli do týdenního jídelníčku.

Fotografie z tohoto týdne najdete v sekcích jednotlivých tříd.                           

 Poděkování patří všem, kdo se do projektové akce zapojili

Výlet na Olešnou

PÁTEK 15. 10. 2021

Na děti čeká podzimní procházka s environmentálním zaměřením a sportovní dopoledne na workoutovém hřišti.

Příchod do MŠdo 8:00 h.    Odjezd z parkoviště u Hrušky :  v 8:30 h.

Autobus je hrazen z dotace obce.

Děti oblékněte dle aktuální předpovědi počasí, dbejte na vhodnou obuv.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo