Na Tři krále, o krok dále

V mateřské škole se děti hravou formou seznámily s tradicí a zvyky ,, Tří králů.“ Vyslechly si pohádku o tom, co se v den Tří králů v Betlémě událo, zazpívaly si Tříkrálovou koledu, společně uklidily vánoční stromečky a vánoční ozdoby. Děti si v rámci...

Vánoční den v MŠ

V pátek si děti užily nádherné sváteční dopoledne. Ve třídách byly pro děti připraveny krásně prostřené stoly s ovocem, džusy, šampusy a jinými sladkými a slanými pochutinami. Ochutnávaly také cukroví a perníčky, které si samy vyrobily a upekly ve spolupráci s ŠJ MŠ....