Informace

Aby Váš první den školy byl úplně beze stresu, přinášíme Vám orientační plánek kde najdete svou třídu. První třídy jsou umístěny v samostatné budově školní družinky.

Informace Základní školy

Seznamy s rozdělením žáků do jednotlivých tříd budou od 30. 8. 2021 vyvěšeny na vstupních dveřích budovy školy. Naleznete zde také orientační plán školy s rozdělením tříd, podle kterého svou třídu najdete. První den budou také umístěny ve vestibulu školy informační...

Devátým ročníkům přejeme úspěšný nový šk. rok s přijímacími zkouškami na střední školy, na prvňáčky už se moc těšíme a všem žákům a rodičům, zaměstnancům školy a školky přejeme pohodový start do nového školního roku.