Upozornění

Upornění pro rodiče žáků 1. a 2. ročníků, kteří nemají stravu od 22.3. do 31.3. odhlášenou. Pokud o stravu zájem nemáte, je nutné odhlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz.