Děti, pozor, červená!

15. 10. 2021

Ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2021 probíhal na I. stupni projekt zaměřený na dopravní výchovu s názvem Děti, pozor, červená! Také třída 4. C se zúčastnila těchto projektových dnů. Děti si v jednotlivých předmětech připomenuly a zároveň zopakovaly dopravní značky a pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty. V ČJ jsme se prostřednictvím pracovního sešitu Ferda v autoškole zdokonalovali ve svých čtenářských dovednostech a zároveň jsme se formou doplňovaček a spojovaček dověděli něco nového. V M jsme řešili slovní úlohy s dopravní tematikou. Také ve vlastivědě jsme věnovali čas dopravním značkám a zopakovali jsme si bezpečnou cestu do školy. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme tvořili individuálně dopravní značky a jízdní kolo a skupinově jsme se zaměřili na síť cest a křižovatek v krajině. Díky tomuto projektu si žáci osvěžili své dosavadní vědomosti a obohatili se o nové poznatky týkající se dané tematiky. Jelikož aktivity těchto dvou projektových dnů byly pestré, bylo zřejmé, že děti nejen zaujaly, ale i pobavily.Pracovní sešit Ferda v autoškole prostřednictvím Spolku při ZŠ a MŠ Horymírova z.s. poskytla spol. BESIP.

Mgr. Holušová Námyslová Lucie

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo