Distanční výuka v MŠ

3. 3. 2021

Podmínky distanční výuky v MŠ

Vážení rodiče.

Novela školského zákona zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce bezodkladnou povinnost omluvit dítě na webových stránkách školy předepsanou formou, popřípadě telefonicky.

Forma distanční výuky

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte a školy. Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Třídní učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Možné formy distanční výuky v MŠ:

§ Osobně – zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ.

§ Webové stránky školy

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku – pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

Zpětná vazba – odevzdání zadaných úkolů po znovuotevření MŠ (portfolio dítěte).

Upozornění pro rodiče:

Naši milí rodiče, vzhledem k tomu, že v následujících týdnech budeme vzdělávání našich předškoláků bohužel řešit distančně, prosíme Vás o založení portfolia dítěte, ve kterém budete dokumentovat realizované vzdělávací aktivity – obrázky, úkoly, pracovní a didaktické listy atd.

Vše nám pak přineste po znovuotevření MŠ.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo