Družina a školní klub

Aktuality družiny

Informace školní družiny

Poslední den po rozdání vysvědčení, 30.6.2021, budou děti zapsané do družiny předány vychovatelce. Děti, které nepůjdou do družiny, budou mít podepsanou žádanku o uvolnění zákonným zástupcem.

Školní družina je o hlavních prázdninách od 1.7. do 31.8.2021 uzavřena.

Krásné prožití letních prázdnin vám přejí paní vychovatelky

Turnaj 1. tříd v přehazované

Stačí vytáhnout síť a míč, naučit se pravidla přehazované a hned je o zábavu postaráno. Děti 1. tříd spolu poměřily síly, kdo už umí lépe házet a chytat. Vítězi se nakonec staly děti 1.A  a 1.B, kterým moc gratulujeme.

číst více…

Sportujeme celý den

Pohyb nás moc baví, a proto začínáme den v ranní družince pohybem s písničkou. Odpoledne pokračujeme zajímavými sporty. Tentokrát si děti vyzkoušely florbal, který nadchl nejen kluky, ale i holky.

Důležité informace

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB

Školní družina, školní klub je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako sociální služba – hlídání dětí. ŠD zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Žáci se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Důležitou úlohu má školní družina, školní klub i v prevenci sociálně patologických jevů. Každý den je naplňován jinou pestrou výchovnou činností, která navazuje na rámcový vzdělávací program a je vykonávána s ohledem na spontánní činnost dětí.

Informace o ŠD, ŠK v roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/21 se školní družina skládá ze 7 oddělení. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péčí (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové). Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení žákům a jsme zapojeni v projektu „Celé Česko čte dětem“. Žáci navštěvují 4 kroužky organizované školní družinou. Do těchto kroužků dochází 55 žáků. Školní klub v letošním roce navštěvuje 35 žáků ve 4 zájmových útvarech. Školní klub je organizován pro žáky 5. – 9. tříd. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. drakiáda, závody na koloběžkách, v házení frisbee, čertoviny aneb možná přijde Mikuláš, maškarní bál, družinové sportovní hry a turnaje s rodiči a jejich přáteli, den dětí a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Pravidelně navštěvujeme školní knihovnu. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, odborné učebny, atletickou dráhu s umělým povrchem a venkovní hřiště se zahradou. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Avion sport park a procházky k rybníkům a řece Odře. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků. 

Kontakty:

Adresa: Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100,       příspěvková organizace se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30, Ostrava – Zábřeh

 

Telefon:   596786295      mobil: 722 514 248

Vedoucí vychovatel: Bc. Vladimír Janeček

 

Budaiová Soňa 1. odd. budova ŠD č. dv. 21 budaiova@zshorymirova.cz
Seidlová Irena 2. odd. budova ŠD č. dv. 20 seidlova@zshorymirova.cz
Bc. Janeček Vladimír 3. odd. budova ŠD č. dv. 40 janecek@zshorymirova.cz
Mgr. Martinková Petra 4. odd. budova ŠD č. dv. 39 martinkova@zshorymirova.cz
Bc. Gajdošová Marcela 5. odd. budova ŠD č. dv. 45 gajdosova@zshorymirova.cz
Bernatíková Zuzana 6. odd. budova ŠD č. dv. 51 bernatikova@zshorymirova.cz
Mgr. Malcharčíková Michaela 7. odd. budova ZŠ č. dv. 40 malcharcikova@zshorymirova.cz

 

Družina i školní klub v současné době vzhledem k epidemiologické situaci nerealizuje žádný kroužek.

Zájmové kroužky

Platba školní družiny na školní rok 2020/2021 (150 Kč měsíčně), kroužek školní družiny (50 Kč měsíčně, v případě dvou a více kroužků 100 Kč).

Žáci přihlášeni do školní družiny za kroužky ŠD neplatí.

Školní klub (50 Kč měsíčně, v případě třech a více kroužků 100 Kč).

 

Všeobecné informace o platbě za školní družinu. 

Platba za školní družinu se ve školním roce 2020/2021 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1500 Kč na celý školní rok. Splatnost platby je do 10. 9. 2020. Nezaplacení poplatku v daném termínu může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny. Platbu neprovádějte dříve, než budete informováni o přijetí vašeho dítěte do ŠD (platbu proveďte až od 1. září). Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec II. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden kroužek, v případě dvou a více 100 Kč měsíčně.

Přijetí žáka do ŠK se řídí vnitřním řádem školního klubu (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec 2. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč za jeden až dva kroužky, za tři a více            100 Kč měsíčně.

 

Způsob platby: bankovním převodem

 

Číslo účtu: 43-7138740257

Kód u KB: 0100

Variabilní symbol: evidenční číslo žáka

Specifický symbol: 4

Zpráva pro příjemce: (při platbě vždy uveďte) – platba ŠD a jméno žáka.

 

Telefon: 596 786 295            Mobil: 722 514 248  

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Pro zápis do školní družiny vyplňte přihlášku a odešlete ji na e-mail zapis@zshorymirova.cz

Nebo můžete odevzdat přímo ve školní družině.

Děkujeme!

Kroužky družiny

Družina v současné době vzhledem k epidemiologické situaci nerealizuje žádný kroužek. 

Kroužky školního klubu

Školní klub v současné době vzhledem k epidemiologické situaci nerealizuje žádný kroužek.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo