Družina a školní klub

Aktuality družiny

Hry v družince

Děti si v družince každý den vybírají hry podle svých vlastních zájmů. Někteří dávají přednost hře se stavebnicemi, jiní raději hrají deskové a karetní hry. V poslední době děti dostaly nové hry, které si rychle oblíbily. Mezi ty nej patří Mish Mash, Domalovánky, Drzé opice, Pravda nebo lež, Perfection a Dobble.

číst více…

Halloween v družince

Po výborném obídku, který připravily naše šikovné paní kuchařky, si děti odpočinuly u klidových her na  koberci a pak už to začalo…

číst více…

Důležité informace

PROVOZNÍ DOBA ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB

Školní družina, školní klub je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako sociální služba – hlídání dětí. ŠD zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Žáci se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Důležitou úlohu má školní družina, školní klub i v prevenci sociálně patologických jevů. Každý den je naplňován jinou pestrou výchovnou činností, která navazuje na rámcový vzdělávací program a je vykonávána s ohledem na spontánní činnost dětí.

Informace o ŠD, ŠK v roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/22 se školní družina skládá ze 8 oddělení. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péčí (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové). Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení žákům a jsme zapojeni v projektu „Celé Česko čte dětem“.    Školní klub je organizován pro žáky 5. – 9. tříd. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. drakiáda, závody na koloběžkách, v házení frisbee, čertoviny aneb možná přijde Mikuláš, maškarní bál, družinové sportovní hry a turnaje s rodiči a jejich přáteli, den dětí a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Pravidelně navštěvujeme školní knihovnu. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, odborné učebny, atletickou dráhu s umělým povrchem a venkovní hřiště se zahradou. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Avion sport park a procházky k rybníkům a řece Odře. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.

Kontakty:

Adresa: Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100,       příspěvková organizace se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30, Ostrava – Zábřeh

 

Telefon:   596786295      mobil: 722 514 248

Vedoucí vychovatelka: Renáta Bůžková

 

Budaiová Soňa budaiova@zshorymirova.cz
Seidlová Irena seidlova@zshorymirova.cz
Bůžková Renáta buzkova@zshorymirova.cz
Mgr. Martinková Petra martinkova@zshorymirova.cz
Bc. Gajdošová Marcela gajdosova@zshorymirova.cz
Bernatíková Zuzana bernatikova@zshorymirova.cz
Mgr. Malcharčíková Michaela malcharcikova@zshorymirova.cz

 

Plán akcí

 

 

 

Platba školní družiny na školní rok 2021/2022 (150 Kč měsíčně), kroužek školní družiny (50 Kč měsíčně, v případě dvou a více kroužků 100 Kč).

Žáci přihlášeni do školní družiny za kroužky ŠD neplatí.

Školní klub (50 Kč měsíčně, v případě třech a více kroužků 100 Kč).

 

Všeobecné informace o platbě za školní družinu.

Platba za školní družinu se ve školním roce 2021/2022 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1500 Kč na celý školní rok. Splatnost platby je do 15. 9. 2021. Nezaplacení poplatku v daném termínu může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny. Platbu neprovádějte dříve, než budete informováni o přijetí vašeho dítěte do ŠD (platbu proveďte až od 1. září). Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec II. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden nebo dva kroužky, v případě tří a více 100 Kč měsíčně.

Přijetí žáka do ŠK se řídí vnitřním řádem školního klubu (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec 2. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč za jeden až dva kroužky, za tři a více            100 Kč měsíčně.

 

Způsob platby: bankovním převodem

 

Číslo účtu: 43-7138740257

Kód u KB: 0100

Variabilní symbol: evidenční číslo žáka

Specifický symbol: 4

Zpráva pro příjemce: (při platbě vždy uveďte) – platba ŠD a jméno žáka.

 

Telefon: 596 786 295            Mobil: 722 514 248  

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Pro zápis do školní družiny vyplňte přihlášku a odešlete ji na e-mail zapis@zshorymirova.cz

Nebo můžete odevzdat přímo ve školní družině.

Děkujeme!

Kroužky družiny

 

 

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo