Družina a školní klub

Aktuality družiny

První školní den ve školní družině

První školní den v družině 1. 9. 2021

1. třídy Děti již přihlášené do školní družiny budou po ukončení slavnostního přivítání prvňáčků předány paní vedoucí vychovatelce v prostorách tělocvičny.

2. – 5. třídy Děti budou v 9:30 hod. předány z kmenových tříd vychovatelkám. Pokud nepůjde dítě tento den do ŠD, musí mít vyplněnou žádanku o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem (Žádanku o uvolnění lze najít na webových stránkách ŠD v sekci Dokumenty ke stažení). Pokud rodič nemá možnost si žádanku vytisknout, vypíše ručně žádost o uvolnění s náležitými údaji – jméno a příjmení dítěte, datum a čas uvolnění, podpis zákonného zástupce s dodatkem: „Od chvíle odchodu dítěte za něj přebírám plnou zodpovědnost“. Nezapomeňte dítě vybavit čipem nebo kartou na oběd.

Na vaše děti se těší paní vychovatelky.

Informace školní družiny

Poslední den po rozdání vysvědčení, 30.6.2021, budou děti zapsané do družiny předány vychovatelce. Děti, které nepůjdou do družiny, budou mít podepsanou žádanku o uvolnění zákonným zástupcem.

Školní družina je o hlavních prázdninách od 1.7. do 31.8.2021 uzavřena.

Krásné prožití letních prázdnin vám přejí paní vychovatelky

Důležité informace

PROVOZNÍ DOBA ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB

Školní družina, školní klub je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako sociální služba – hlídání dětí. ŠD zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Žáci se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Důležitou úlohu má školní družina, školní klub i v prevenci sociálně patologických jevů. Každý den je naplňován jinou pestrou výchovnou činností, která navazuje na rámcový vzdělávací program a je vykonávána s ohledem na spontánní činnost dětí.

Informace o ŠD, ŠK v roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/22 se školní družina skládá ze 8 oddělení. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové vzdělávání doplňujeme logopedickou péčí (v kolektivu vychovatelů působí dva speciální pedagogové). Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení žákům a jsme zapojeni v projektu „Celé Česko čte dětem“.    Školní klub je organizován pro žáky 5. – 9. tříd. Mnozí také navštěvují zájmové aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. V průběhu školního roku pořádáme celodružinové akce, např. drakiáda, závody na koloběžkách, v házení frisbee, čertoviny aneb možná přijde Mikuláš, maškarní bál, družinové sportovní hry a turnaje s rodiči a jejich přáteli, den dětí a jiné. Mimo to mají také jednotlivá oddělení spoustu svých soutěží a aktivit. Pravidelně navštěvujeme školní knihovnu. Ke svým různorodým činnostem využíváme dvě tělocvičny, odborné učebny, atletickou dráhu s umělým povrchem a venkovní hřiště se zahradou. Velmi oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Avion sport park a procházky k rybníkům a řece Odře. Při veškerých činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.

Kontakty:

Adresa: Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100,       příspěvková organizace se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30, Ostrava – Zábřeh

 

Telefon:   596786295      mobil: 722 514 248

Vedoucí vychovatelka: Renáta Bůžková

 

Budaiová Soňa budaiova@zshorymirova.cz
Seidlová Irena seidlova@zshorymirova.cz
Bůžková Renáta buzkova@zshorymirova.cz
Mgr. Martinková Petra martinkova@zshorymirova.cz
Bc. Gajdošová Marcela gajdosova@zshorymirova.cz
Bernatíková Zuzana bernatikova@zshorymirova.cz
Mgr. Malcharčíková Michaela malcharcikova@zshorymirova.cz

 

Plán akcí

 

Družina i školní klub v současné době vzhledem k epidemiologické situaci nerealizuje žádný kroužek.

 

Platba školní družiny na školní rok 2021/2022 (150 Kč měsíčně), kroužek školní družiny (50 Kč měsíčně, v případě dvou a více kroužků 100 Kč).

Žáci přihlášeni do školní družiny za kroužky ŠD neplatí.

Školní klub (50 Kč měsíčně, v případě třech a více kroužků 100 Kč).

 

Všeobecné informace o platbě za školní družinu.

Platba za školní družinu se ve školním roce 2021/2022 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1500 Kč na celý školní rok. Splatnost platby je do 15. 9. 2021. Nezaplacení poplatku v daném termínu může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny. Platbu neprovádějte dříve, než budete informováni o přijetí vašeho dítěte do ŠD (platbu proveďte až od 1. září). Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec II. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden kroužek, v případě dvou a více 100 Kč měsíčně.

Přijetí žáka do ŠK se řídí vnitřním řádem školního klubu (přihlašování a odhlašování žáků) – odstavec 2. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč za jeden až dva kroužky, za tři a více            100 Kč měsíčně.

 

Způsob platby: bankovním převodem

 

Číslo účtu: 43-7138740257

Kód u KB: 0100

Variabilní symbol: evidenční číslo žáka

Specifický symbol: 4

Zpráva pro příjemce: (při platbě vždy uveďte) – platba ŠD a jméno žáka.

 

Telefon: 596 786 295            Mobil: 722 514 248  

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Pro zápis do školní družiny vyplňte přihlášku a odešlete ji na e-mail zapis@zshorymirova.cz

Nebo můžete odevzdat přímo ve školní družině.

Děkujeme!

Kroužky družiny

Družina v současné době vzhledem k epidemiologické situaci nerealizuje žádný kroužek. 

Kroužky školního klubu

Školní klub v současné době vzhledem k epidemiologické situaci nerealizuje žádný kroužek.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo