Důležité upozornění pro zákonné zástupce dětí

8. 6. 2021

Možnosti platby: (stravné + školné na měsíc červenec)

  1. V termínu do 20. 6. 2021 platba v hotovosti u vedoucí jídelny ŠJ MŠ paní Volochové
  2. Stažení částky z účtu zákonného zástupce dítěte dne 1. 7. 2021.

Další platba nebude možná. Prosíme o kontrolu finančního krytí na Vašem účtu.

V první den zahájení prázdninového provozu musí být platba stažena z účtu nebo uhrazena v hotovosti.

Informace je určena pouze pro zákonné zástupce dětí přihlášené na měsíc červenec.                                                               

 Děkujeme za spolupráci

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo