,,Hop sem – hop tam“

9. 7. 2021

V posledních červnových dnech byly připraveny ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy  v prostorách tělocvičen základní školy Horymírova 100 projektové dny se sportovním programem. Děti se seznámily s novým tělovýchovným názvoslovím, nářadím a náčiním. Vyzkoušely si gymnastická cvičení na skvěle připravených stanovištích, kde si rozvíjely hrubou a jemnou motoriku, obratnost a všestranný tělesný rozvoj.

Naši budoucí prvňáčci se už nyní těší do školy na hodiny TV. Děkujeme vedení MŠ za nákup sportovních pomůcek a učitelům ZŠ za skvělou organizaci!

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo