„Hurá, koloběžky jsou tady“

9. 7. 2021

V měsíci červnu přivezl do MŠ pan Karel Jurek nádherné nové koloběžky.V rámci projektových dnů se děti projely, vyzkoušely si správné používání a zacházení, byly poučeny o používání cyklistické přilby a seznámily se s pravidly silničního provozu.

Jízda na koloběžkách v prostoru školního hřiště se dětem moc líbila.

Děkujeme vedení MŠ za skvěle zorganizované dopolední koloběžkohrátky!

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo