„Indiáni na Bílé“

9. 7. 2021

Děti se dlouho těšily na výlet a dne 21. 6. 2021 odjely do Beskyd na Bílou. V rámci projektového dne byl pro ně připraven zábavný program pod vedením profesionálních instruktorů SUN Outdoor na téma ,,Indiánský den“.

Hned po příjezdu se z dětí stali praví indiáni s barevným indiánským líčením, čelenkou nebo náhrdelníkem. Seznámily se prostřednictvím zkušených indiánů ( instruktorů) s indiánským životem. Vyzkoušely si, jak se bydlelo v týpí. Vydaly se na lov zvěře pomocí luku a šípu. Také zjistily, jak probíhaly indiánské obřady a oslavy kolem totemu, naučily se indiánské písně a tance, zahrály si na jejich hudební nástroje.

Děti si báječně užily program v letním parku s lanovými centry a skvělými atrakcemi.

Děkujeme vedení MŠ za organizaci výletu a spolku SUN Outdoor za skvělý den v přírodě!

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo