INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PRVNÍCH TŘÍD

26. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci našich budoucích prvňáčků, vzhledem k doporučení bezpečnostních opatření Policie ČR ve školách a školkách jsme nuceni plánovanou informativní schůzku odložit. Schůzku zákonných zástupců ze dne 2. 6. 2021 uskutečníme poslední týden v měsíci červnu 2021 nebo přípravný týden v měsíci srpnu 2021. O novém termínu Vás budeme včas informovat. Sledujte naše facebookové stránky https://www.facebook.com/zakladniskola.horymirka/a školní web www.zshorymirova.eu

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo