Informace ŠD o provozu ve dnech 29. a 30. 6. 2022

20. 6. 2022

Středa 29. 6. 2022 (vysvědčení)

Ranní provoz družiny je od 6:00 do 8:00 (příchod dětí do 7:30). Provoz odpolední družiny do 16:00.

Čtvrtek 30. 6. 2022 (ředitelské volno)

Ranní provoz družiny je od 6:00 do 8:00 (příchod dětí do 8:00). Provoz odpolední družiny do 16:00.

Dnes obdržely děti navštěvující družinu Žádanky o odchodu ze ŠD na tyto dny. Prosím zákonné zástupce o vyplnění a vrácení žádanek do 23. 6. 2022.

Děkuji za spolupráci R. Bůžková, ved. vychovatelka

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo