Informace z mateřské školky

26. 8. 2021

Seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd budou od 30. 8. 2021 vyvěšeny na vstupních dveřích do hlavních šaten dětí.

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

Pro plynulý nástup dětí do MŠ a z důvodu aktualizace potřebných údajů, pověření apod. budou 1. – 3. 9. 2021 otevřeny všechny třídy 6:00 – 16:30 hod.

Od 6. 9. 2021 bude provoz jednotlivých tříd dle harmonogramu, který bude umístěn ve všech třídách a ve vitrínách MŠ. Na všechny se moc těší ,,školka v novém kabátě“ a celý kolektiv MŠ.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo