Jablíčkový týden

12. 10. 2021

,,KOULELO SE, KOULELO, ČERVENÉ JABLÍČKO…“

Mateřská škola připravuje na 18. – 22.10 2021 týden jablek.

Prosíme, přineste v tomto týdnu (nejlépe hned v pondělí) svoje  ,,NEJ…jablíčko“.

S dětmi připravíme výstavku a ochutnávku.

P. učitelky ve třídách budou s dětmi malovat, lepit a vystřihovat jablíčka, zpívat písničky a povídat si.

Do akce se zapojí také ŠJ MŠ, která v průběhu celého týdne bude připravovat pro děti pokrmy a nápoje z jablek.

Dne 21. 10.  oslavíme  ,,Den jablek“  překvapením ,,Šéfa kuchyně“ a ochutnávkou závinů a buchet.

                                                         Těšíme se na společné zážitky a fotografie. Vaše MŠ.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo