Školní knihovna a internetová studovna

Školní knihovna je potřebným zázemím školního informačního centra nejen pro získávání informací, ale také pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Více než 60% knihovního fondu tvoří odborná literatura, encyklopedie, atlasy a naučné i jazykové slovníky, výuková CD a DVD.

Školní knihovna a internetová studovna funguje jako školní informační centrum. Poskytuje výpůjčky jak prezenčně tak i absenčně, k dispozici jsou PC s připojením na internet, tiskárna s kopírkou, scanner. Knihovnu tvoří tři vzájemně propojené místnosti, které nabízejí dostatek prostoru ke studiu i odpočinku. Knihovna má vchod jak z prostorů školy, tak samostatně z venku.

Knihovna poskytuje řadu služeb po celou dobu vyučování i v odpoledních hodinách. Knihovní fond tvoří více než tři tisíce titulů beletrie, naučné literatury i encyklopedií. Součástí knihovního fondu jsou též audiovizuální materiály, které neodmyslitelně patří k výuce nejen cizích jazyků.

Knihovna a internetová studovna je určena pro žáky naší školy. Ve studovně mají žáci bezplatný přístup na internet, možnost výpůjček výukových programů pokrývajících téměř všechny vyučované předměty. Knižní fond je členěn na dětskou literaturu pro I. a II. stupeň, podle žánrů nabízí pohádky, komiksy, dobrodružnou literaturu, sci-fi a fantasy, báje a pověsti, bajky, povídky a romány. Fond obsahuje velkou řadu encyklopedických knih a naučné literatury.

Co všechno školní knihovna a internetová studovna nabízí:

 • Knihovní fond pro všechny věkové kategorie a předplacená periodika (časopisy), výuková CD a DVD
 • Moderní technické vybavení – 5 stanic PC s připojením na internet
 • Kopírku, scanner a tiskárnu
 • Možnost studia, vyhledávání informací, možnost vypracovávat prezentace, projekty a referáty
 • Tematické besedy a výstavy, knihovnické lekce
 • Spoustu zábavných a zajímavých soutěží

Tyto tituly odebírá knihovna pravidelně:

 • Junior
 • ABC
 • 21. století
 • Svět
 • 100+1
 • Příroda
 • Naše příroda
 • Živá historie
 • National geographic

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo