O školce

Mateřská škola má celkem 5 tříd. Maximální kapacita jedné třídy je 28 dětí. Pokud je ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, počet dětí se na dané třídě snižuje.

Výchovně vzdělávací program připravují pedagogové, kteří jsou plně kvalifikovaní.

Věkové rozdělení tříd:

  • Beruška – děti 3-4 roky
  • Medvídek – děti 4-5 leté
  • Králíček – děti 4-5 leté
  • Sovička- 5-6 leté s výukou angličtiny
  • Koťátko – děti 5-6 leté, se zaměřením na polytechnické vzdělávání
mateřská školka pohádka

Aktuality 

Důležité upozornění pro všechny z naší MŠ

Dne 8. 6. 2022 od 10:00 proběhne společné focení dětí v prostorách naší školní zahrady.

Těšíme se na fotky, které zůstanou památkou na krásné roky v mateřské škole.                                                                                                                                            Kolektiv MŠ

Pozvánka

Srdečně všechny zveme na výstavku výtvarných prací dětí naší mateřské školy s názvem:

,,SVĚT OČIMA NAŠICH DĚTÍ“

,,SVĚTOVÝ DEN VČEL“

Instalována je na oplocení naší MŠ. Přejeme Vám příjemný estetický zážitek.

Děti se velmi snažily a zaslouží si velkou pochvalu!!!

Malým zahradníkům šla práce od ruky

Děti předškolních tříd se společně s třídními učitelkami těšily na návštěvu školního statku střední zahradnické školy v Nové Vsi. Projektové dny v MŠ „Malí zahradníci“ byly realizovány v tomto týdnu až po „3 zmrzlých“, kdy jsme dle rady odborníka z praxe p. Kotaly  (mistr odborné výuky) věděli, že pro výsadbu je ten správný čas. Děti si prohlédly skleníky s květinami, bylinkami a keři. Dozvěděly se, co je vše potřeba pro jejich zdravý růst a také viděly pomocníky – zahradní techniku.

číst více…

Přerušení provozu MŠ o prázdninách 2022

MŠ bude uzavřena v měsíci srpnu 2022.

Přihlašování dětí na prázdninový provoz v měsíci červenci budou zákonní zástupci vyplňovat u třídních učitelek a to nejpozději do 6. 6. 2022. Přihlášení je závazné!!!

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti, musí školné a stravné uhradit u vedoucí ŠJ MŠ nejpozději do 28. 6. 2022. Bezhotovostní platba proběhne automaticky.

                                                                                          Děkujeme za spolupráci.  Vaše MŠ.

Informace o školce

Filosofií naší mateřské školy je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celoročním citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.

Záměrem je také rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s všelidskými hodnotami, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti.

Provoz Mateřské školy Pohádka, Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh byl zahájen v roce 1988. Mateřská škola fungovala samostatně a byli zde dvě třídy jeslí a tři třídy mateřské školy. V průběhu let byly jesle zrušeny a bylo zřízeno pět tříd mateřské školy.

Od 1. 1. 2003 je naše mateřská škola součástí právního subjektu Základní školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace. Jsme jejím odloučeným pracovištěm pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí.

Mateřská škola je vystavěna v sídlištní zástavbě Pískové doly v Ostravě-Zábřehu. Asi 15 minut chůze od MŠ se nachází Chráněná krajinná oblast „Poodří“, které využíváme pro environmentální či ekologické vycházky s dětmi.

Mateřská škola se skládá ze tří mimoúrovňových budov, vzájemně spojených koridorem. V budově je celkem 5 tříd, sprchový kout pro vodní hry dětí v létě, kancelářské a provozní zázemí, prádelna a kuchyň. Každá třída má k dispozici hernu, třídu, sociální zázemí pro děti i personál, šatnu, sklad pomůcek, šatnu učitelů, šatnu dětí a přípravnu jídla. Součástí dvou přízemních tříd je venkovní terasa se zvláštním východen z daných tříd.

Kolem mateřské školy je oplocená zahrada, která je dostatečně členitá a prostorná pro hry dětí při pobytu venku. K vybavení zahrady patří kolotoč, průlezky, kladina, pískoviště, asvaltové hřiště, korfbalové koše. V roce 2012 byla vybudována environmentální část zahrady, kde se zastřešily stoly s lavicemi, výukové pódium s pergolou, hmatový chodník a tabuli „Čmáralka“. Zároveň byly provedeny terénní úpravy zahrady spojené s výsadbou jehličnanů.

Jako jedna z mála mateřských škol patří mezi naše vybavení infrasauna a solná jeskyně, které děti pravidelně navštěvují.

 

Kontaktujte nás!

11 + 1 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo