Oznámení školní jídelny

25. 5. 2021

Všichni strávníci hradící stravu z účtu jsou od 1. 6. přihlášeni ke stravování. Pokud o oběd nemáte zájem, musíte si oběd sami odhlásit na stránkách www.strava.cz. Strávníci platící v hotovosti, kteří mají o stravu zájem, se musí sami ke stravování přihlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz.

Vedoucí ŠJ

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo