Oznámení školní jídelny

29. 4. 2021

Milí rodiče, žáci a ostatní strávníci, na měsíc květen se všichni, kteří mají o stravu zájem, musí sami ke stravování přihlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz. Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat přímo ve školní jídelně. Připomínám, že pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12.00 hod. do 13.30 hod.
Vedoucí ŠJ

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo