Budova ZŠ Horymírova

ZŠ a MŠ Horymírova

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Informace k vrácení přeplatků za ŠD

Z nařízení vlády ČR a MŠMT o uzavření školní družiny z důvodu pandemie, budou rodičům vráceny přeplatky za ŠD na bankovní účty, ze kterých byla platba uhrazena. Převod proběhne v měsíci červnu. V případě dotazů k převodu plateb volejte ekonomické oddělení na tel. číslo: 599 524 133 nebo pište na email: cernikova@zshorymirova.cz

Třídní schůzky pro 1. – 9. třídy ON-LINE

Vážení zákonní zástupci, v úterý 20. 4. 2021 v 17:00 hod. (výjimka 6.A dle dohody s TU) proběhnou třídní schůzky pro 1. – 9. ročník v on-line prostředí s využitím aplikace TEAMS. Připojení realizujte s využitím přihlašovacích údajů svých dětí. V případě, že budete mít zájem kontaktovat netřídního pedagoga, domluvte se předem s daným vyučujícím, prosím, prostřednictvím jeho pracovního e-mailu nebo chatu v aplikaci Teams.

Oznámení strávníkům

Milí rodiče, žáci a ostatní strávníci,

Od 12.4. se všichni, kteří mají o stravu zájem, musí sami ke stravování přihlásit www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz.

Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat přímo ve školní jídelně.

Pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12.00 hod. do 13.30 hod.

Vedoucí ŠJ

Aktuality mateřská školka

Poděkování

Dobrý den, naše milá školko,  opět Vám všem děkujeme za úžasnou práci, kterou pro naše děti děláte. Zelený čtvrtek jsme si zpestřili Velikonoční stezkou a děti si jí moc užily. A my také 🙂 

číst více…

Kontaktujte nás!

6 + 9 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo