Budova ZŠ Horymírova

ZŠ a MŠ Horymírova

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat 11. 1. 2022 od 17:00 online přes chat Teamsů. Od 17:30 do 18:00 hod. budou probíhat konzultace on-line také přes chat Teamsů. Každé úterý je tradičně také konzultačním dnem na naší škole.

Provoz ŠD

Provoz školní družiny během vánočních prázdnin v době od 23.12. do 31.12. 2021 je přerušen. V tuto dobu je školní družina uzavřena.

Veselé Vánoce vám přejí vychovatelky ŠD.

Aktuality mateřská školka

Na Tři krále, o krok dále

V mateřské škole se děti hravou formou seznámily s tradicí a zvyky ,, Tří králů.“

Vyslechly si pohádku o tom, co se v den Tří králů v Betlémě událo, zazpívaly si Tříkrálovou koledu, společně uklidily vánoční stromečky a vánoční ozdoby. Děti si v rámci dopoledních didakticky zacílených činností vyrobily a ozdobily královské korunky z papíru, oblékly si kostýmy a zahrály si divadlo o tom, jak se Tři králové Kašpar, Baltazar a Melichar přišli poklonit narozenému Ježíškovi a přinesli mu vzácné dary.

Jak si děti tento den užily, se můžete podívat v sekcích tříd.

Kontaktujte nás!

13 + 5 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo