Budova ZŠ Horymírova

ZŠ a MŠ Horymírova

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřská školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality základní škola

Děti, pozor, červená!

Ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2021 probíhal na I. stupni projekt zaměřený na dopravní výchovu s názvem Děti, pozor, červená! Také třída 4. C se zúčastnila těchto projektových dnů. Děti si v jednotlivých předmětech připomenuly a zároveň zopakovaly dopravní značky a pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty. V ČJ jsme se prostřednictvím pracovního sešitu Ferda v autoškole zdokonalovali ve svých čtenářských dovednostech a zároveň jsme se formou doplňovaček a spojovaček dověděli něco nového. V M jsme řešili slovní úlohy s dopravní tematikou. Také ve vlastivědě jsme věnovali čas dopravním značkám a zopakovali jsme si bezpečnou cestu do školy. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme tvořili individuálně dopravní značky a jízdní kolo a skupinově jsme se zaměřili na síť cest a křižovatek v krajině. Díky tomuto projektu si žáci osvěžili své dosavadní vědomosti a obohatili se o nové poznatky týkající se dané tematiky. Jelikož aktivity těchto dvou projektových dnů byly pestré, bylo zřejmé, že děti nejen zaujaly, ale i pobavily.Pracovní sešit Ferda v autoškole prostřednictvím Spolku při ZŠ a MŠ Horymírova z.s. poskytla spol. BESIP.

Mgr. Holušová Námyslová Lucie

Prvňáčci si v září vyzkoušeli…

V měsíci září jsme s dětmi v družince využívali krásného počasí a trávili co nejvíce času na školním hřišti. S prvňáčky jsme vyzkoušeli hru s  padákem, s atletickým žebříkem, přeskakovali jsme lano a závodili v běhu.

Sběr kaštanů

Rekordní sběr kaštanů proběhl tento týden na naší škole Horymírce. Celkem jste nasbírali 1 981 kg! Nejlepšími sběrači z celé školy byli Šmoulové z 2.C

1.místo 2.C 342,5 kg

2.místo 5.C 311,0 kg

3.místo 1.A 121,5 kg

4.místo 4.A 107,5 kg

5.místo 2.B 96,5 kg

Odměny třídám budou hrazeny ze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova z.s.

Děkujeme žákům ze tříd 8.A, 9.A a 9.B, kteří při organizaci akce pomáhali. Velký dík patří Vám sběračům a sběračkám, plody poputují zvířátkům a společně jsme udělali dobrou věc!

Aktuality mateřská školka

Den s pohádkou

DEN S POHÁDKOU

Divadlo Úsměv přijelo dnes za dětmi s pohádkou „Otesánek v dnešní době“.

Výchovná pohádka o zdravém životním stylu a o tom, jak má člověk jíst a co vše musí dělat pro to, aby byl zdráv a fit!

Milí rodiče, nechte si vyprávět Vašimi dětmi, jak Otesánek jedl a jedl a stále tloustl až do dne, než za ním přišla babička sportovkyně. Začal s ní cvičit a běhat a sám přišel na to, že se cítí mnohem lépe a může se skvěle hýbat. Nakonec se domluvil s babičkou, že bude každý den trénovat a půjdou spolu na Smrk a na Lysou Horu.

 Pohybová a vtipná pohádka se líbila nejen dětem, ale i dospělým divákům.

Kontaktujte nás!

9 + 14 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo