Přerušení provozu MŠ o prázdninách 2022

18. 5. 2022

MŠ bude uzavřena v měsíci srpnu 2022.

Přihlašování dětí na prázdninový provoz v měsíci červenci budou zákonní zástupci vyplňovat u třídních učitelek a to nejpozději do 6. 6. 2022. Přihlášení je závazné!!!

Rodiče, kteří hradí platby v hotovosti, musí školné a stravné uhradit u vedoucí ŠJ MŠ nejpozději do 28. 6. 2022. Bezhotovostní platba proběhne automaticky.

                                                                                          Děkujeme za spolupráci.  Vaše MŠ.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo