Informace k epidemiologické situaci na škole

Informace MŠMT k postupu při centrálním zajištění testů

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol naleznete na https://www.cssz.cz

!!! ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ !!! od 1. BŘEZNA 2021

Vážení zákonní zástupci, aktuální informace týkající se epidemiologické situace a školství: Vláda ČR dne 26. února 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od 1. 3. 2021 uzavřou také: – mateřské školy, – 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů, – speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona), – praktické školy jednoleté a dvouleté.

Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100

 

4. 1. 2021 nastupují do školy 1. a 2. ročníky k prezenční formě vzdělávání. Vzhledem k nařízení vlády se 3. – 9. ročníky od 4. 1. 2021 budou vzdělávat distanční výukou on-line. Pro více informací pokračujte ve čtení kliknutím na Číst dál.

Sledujte proto kalendář na platformě Teams vzhledem k tvorbě rozvrhů distanční výuky. V pondělí 4. 1. 2021 online výuka probíhat nebude (budou zadávány samostatné práce) z důvodu předání potřebné techniky učitelům, která jim byla před svátky odebrána z důvodu migrace dat a kontroly zařízení. Distanční výuka 3.- 9. ročníků začíná v úterý 5. 1. 2021.

Pokud jste si nechali nějaké pomůcky ve škole, můžete si je vyzvednout po domluvě s danými pedagogy.

Co se týče objednávek obědů – Přihlášky a odhlášky je možno učinit do pondělí 4. 1. 2021 do 8.00 hod.

Pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12:00 hod. do 13:30 hod.

Školní družina bude fungovat od 6:00 do 17:00 hod. za stejných podmínek jako v listopadu a prosinci tzn. děti budou umístěné v rámci družiny ve svých kmenových třídách.

Sledujte všechny zprávy v Teams, na Facebooku školy a na webových stránkách školy.

Kontaktujte nás!

10 + 10 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo