Projekt „Bavíme se sportem“

3. 11. 2021

Projekt „Bavíme se sportem“ je celoročním školním projektem Základní a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100. Projekt je ralizován s finanční podporou statutárního města Ostravy od ledna 2021 do listopadu 2021.

Projekt je zaměřen na realizaci celoročních sportovních aktivit v rámci vzdělávání a výchovy žáků v návaznosti na další činnosti školy. Z projektu bylo pořízeno nové sportovní nářadí a náčiní a nový sportovní materiál. Za své sportovní výkony získali žáci medaile a poháry, žákům byly také hrazeny vstupy do Lezeckého centra.

Díky tomuto projektu jsme realizovali několik sportovních dnů pro žáky naší školy. Formou zábavných aktivit a soutěží si žáci vyzkoušeli aktivity, které nejsou náplní tělesné výchovy.

Dále jsme uskutečnili turnaj pro žáky naší školy, kde si žáci vyzkoušeli tradiční i netradiční sportovní hry, které jsou pro žáky velice atraktivní, ale v hodinách tělesné výchovy pro ně není prostor.

Pro vybrané žáky 1. a 2.stupně jsme připravili aktivity v Lezeckém centru Ostrava. Tyto aktivity nabídnou žákům pohybové vyžití, zábavu, sociální kontakt, a podpoří smysluplné trávení volného času.

Během listopadu bude realizován ještě jeden sportovní den a návštěva v Lezeckém centru Ostrava.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo