Projekty 

Ruku v ruce na školní akce II.

V rámci projektu proběhly akce: recitační soutěž, tvořivé dílny velikonoční, podzimní, vánoční

Finanční podpora statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih. Projekty se zaměřují na žáky školy a jejich rodiny, aby mohli trávit volnočasové aktivity smysluplně a společně, aby každý žák měl možnost zapojit se do dění školy a měl zároveň možnost „ukázat se“ i mimo klasickou výuku. Z finanční dotace bylo hrazeno nejen materiální zabezpečení jednotlivých akcí, ale také sladké odměny a věcné ceny pro žáky.


Ostrava-Jih (25 000 Kč).

Podporujeme mladé talenty

V rámci projektu proběhly akce: sudoku soutěž, pěvecká a recitační soutěž, logická olympiáda, Horymírka hledá talent

Finanční podpora statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih. Projekty se zaměřují na žáky školy a jejich rodiny, aby mohli trávit volnočasové aktivity smysluplně a společně, aby každý žák měl možnost zapojit se do dění školy a měl zároveň možnost „ukázat se“ i mimo klasickou výuku. Z finanční dotace bylo hrazeno nejen materiální zabezpečení jednotlivých akcí, ale také sladké odměny a věcné ceny pro žáky.


Ostrava-Jih (25 000 Kč).

Ruku v ruce na školní akce

V rámci projektu proběhly akce: pěvecká soutěž, recitační soutěž, Den mazlíčků, tvořivé dílny velikonoční, podzimní, vánoční, Rodinný den

Finanční podpora statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih. Projekty se zaměřují na žáky školy a jejich rodiny, aby mohli trávit volnočasové aktivity smysluplně a společně, aby každý žák měl možnost zapojit se do dění školy a měl zároveň možnost „ukázat se“ i mimo klasickou výuku. Z finanční dotace bylo hrazeno nejen materiální zabezpečení jednotlivých akcí, ale také sladké odměny a věcné ceny pro žáky.


Ostrava-Jih (20 000 Kč).

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

EU, Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Název projektu: „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“
Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

„Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.“

Vzdělávání!!! Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (30 000 Kč).

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo