První školní den ve školní družině

31. 8. 2021

První školní den v družině 1. 9. 2021

1. třídy Děti již přihlášené do školní družiny budou po ukončení slavnostního přivítání prvňáčků předány paní vedoucí vychovatelce v prostorách tělocvičny.

2. – 5. třídy Děti budou v 9:30 hod. předány z kmenových tříd vychovatelkám. Pokud nepůjde dítě tento den do ŠD, musí mít vyplněnou žádanku o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem (Žádanku o uvolnění lze najít na webových stránkách ŠD v sekci Dokumenty ke stažení). Pokud rodič nemá možnost si žádanku vytisknout, vypíše ručně žádost o uvolnění s náležitými údaji – jméno a příjmení dítěte, datum a čas uvolnění, podpis zákonného zástupce s dodatkem: „Od chvíle odchodu dítěte za něj přebírám plnou zodpovědnost“. Nezapomeňte dítě vybavit čipem nebo kartou na oběd.

Na vaše děti se těší paní vychovatelky.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo