Puzzliáda

30. 11. 2021

Děti si minulý týden užily soutěž ve skládání puzzlí. Soupeřily proti sobě ve dvojicích s nadšením a odhodláním vyhrát. Postupně se zvyšovala obtížnost s rostoucím počtem dílků. Děti si procvičily jemnou motoriku, analyticko – syntetické myšlení a trpělivost při dokončení úkolu. Všechny děti dostaly diplom a malou odměnu.

Děkujeme p.uč. Dáši a p.uč. Silvě za skvěle připravenou akci!

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo