Školská rada

O školské radě

Školská rada byla zřízena Městským obvodem Ostrava – Jih, Radou městského obvodu ke dni 1. 11. 2005.

Školská rada má tři členy, ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a jednacím řádem.

Stávající školská rada zahájila svou činnost dne 14. 12. 2017.

Složení rady:

  • Ing. Magda Kurečková – předsedkyně ŠR, zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků
  • Ing. Lenka Schreiberová – zvolena zřizovatelem
  • Mgr. Monika Blinková – zvolena pedagogickými pracovníky školy

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo