Žáci ZŠ Horymírova

O škole

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřšká školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh,

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality ze základní školy

Oznámení ŠJ

Strávníci, kteří mají o stravu zájem, se musí sami ke stravování přihlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz.

Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat přímo ve školní jídelně.
Pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12.30 hod. do 13.30 hod.

Vedoucí ŠJ

Čarodějnice

Čáry máry láry fáry,soutěžili jsme a hráli,na hřišti a na zahradě,vždy vesele a v náladě.

Prolétli se na koštěti, bylo nás tam hodně dětí,bylo nás tam prostě dost,létali jsme pro radost.

Nechyběly další hry,bavilo to děti – prý,pak přišla ta zvláštní noc,kdy čarodějky mají moc.

číst více…

Oznámení školní jídelny

Milí rodiče, žáci a ostatní strávníci, na měsíc květen se všichni, kteří mají o stravu zájem, musí sami ke stravování přihlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz. Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat přímo ve školní jídelně. Připomínám, že pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12.00 hod. do 13.30 hod.
Vedoucí ŠJ

Informace k vrácení přeplatků za ŠD

Z nařízení vlády ČR a MŠMT o uzavření školní družiny z důvodu pandemie, budou rodičům vráceny přeplatky za ŠD na bankovní účty, ze kterých byla platba uhrazena. Převod proběhne v měsíci červnu. V případě dotazů k převodu plateb volejte ekonomické oddělení na tel. číslo: 599 524 133 nebo pište na email: cernikova@zshorymirova.cz

Třídní schůzky pro 1. – 9. třídy ON-LINE

Vážení zákonní zástupci, v úterý 20. 4. 2021 v 17:00 hod. (výjimka 6.A dle dohody s TU) proběhnou třídní schůzky pro 1. – 9. ročník v on-line prostředí s využitím aplikace TEAMS. Připojení realizujte s využitím přihlašovacích údajů svých dětí. V případě, že budete mít zájem kontaktovat netřídního pedagoga, domluvte se předem s daným vyučujícím, prosím, prostřednictvím jeho pracovního e-mailu nebo chatu v aplikaci Teams.

Oznámení strávníkům

Milí rodiče, žáci a ostatní strávníci,

Od 12.4. se všichni, kteří mají o stravu zájem, musí sami ke stravování přihlásit www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz.

Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat přímo ve školní jídelně.

Pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12.00 hod. do 13.30 hod.

Vedoucí ŠJ

Kontaktujte nás!

15 + 6 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo