Žáci ZŠ Horymírova

O škole

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřšká školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh,

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality ze základní školy

První školní den ve školní družině

První školní den v družině 1. 9. 2021

1. třídy Děti již přihlášené do školní družiny budou po ukončení slavnostního přivítání prvňáčků předány paní vedoucí vychovatelce v prostorách tělocvičny.

2. – 5. třídy Děti budou v 9:30 hod. předány z kmenových tříd vychovatelkám. Pokud nepůjde dítě tento den do ŠD, musí mít vyplněnou žádanku o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem (Žádanku o uvolnění lze najít na webových stránkách ŠD v sekci Dokumenty ke stažení). Pokud rodič nemá možnost si žádanku vytisknout, vypíše ručně žádost o uvolnění s náležitými údaji – jméno a příjmení dítěte, datum a čas uvolnění, podpis zákonného zástupce s dodatkem: „Od chvíle odchodu dítěte za něj přebírám plnou zodpovědnost“. Nezapomeňte dítě vybavit čipem nebo kartou na oběd.

Na vaše děti se těší paní vychovatelky.

Informace

Aby Váš první den školy byl úplně beze stresu, přinášíme Vám orientační plánek kde najdete svou třídu. První třídy jsou umístěny v samostatné budově školní družinky.

Informace Základní školy

Seznamy s rozdělením žáků do jednotlivých tříd budou od 30. 8. 2021 vyvěšeny na vstupních dveřích budovy školy. Naleznete zde také orientační plán školy s rozdělením tříd, podle kterého svou třídu najdete. První den budou také umístěny ve vestibulu školy informační rozcestníky.

Veškeré informace Vám postupně přinášíme prostřednictvím školního facebooku a webových stránek www.zshorymirova.eu

Na všechny se moc těšíme a pohodový start přeje Základní a mateřské škola Horymírka.

Kontaktujte nás!

7 + 3 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
spolek-zs@zshorymirova.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo