Žáci ZŠ Horymírova

O škole

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.

Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště.

Základní škola: Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Mateřšká školka: Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh,

Dopřejte svému dítěti kvalitní vzdělání.

Moderní formy výuky

 • Moderní metody a formy výuky
 • Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
 • Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
 • Plavecký výcvikový kurz
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

 • Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
 • Účast v mnoha projektech
 • Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
 • Miniházená na škole
 • Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

 • Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
 • Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
 • Interaktivní tabule, scannery, tablety….
 • Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
 • Školní knihovna
 • Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Aktuality ze základní školy

Oznámení

Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že s účinností od 9.5.2022 jmenovala Rada městského obvodu Ostrava Jih Ing. Petru Hladíkovou ředitelkou Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace na dobu určitou, do doby jmenování ředitele podle § 166 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně také sdělujeme, že škola v současnosti nedisponuje žádnou sociální sítí (Facebook, Instagram).

Prohlášení ředitelky školy a poděkování za dosavadní spolupráci

Vážení kolegové, vážení rodiče a milí žáci,protože se začínají množit vaše dotazy, tak mi dovolte podat vám pár informací.

Stejně jako k vám, tak i ke mně se donesla informace z facebooku, že jsem byla Radou městského obvodu Ostrava-Jih odvolána z funkce ředitelky naší školy s účinností od 9. 5. 2022, přestože mi mandát ředitelky končí 31. 7. 2024. Oficiální informaci o tom, že jsem byla odvolána a k jakému datu nemám.

číst více…

Matematická olympiáda – okresní kolo

Okresní kolo matematické olympiády se konalo 12. 4. 2022 na Wichterlově gymnáziu, Ostrava-Poruba. Z naší školy do tohoto kola postoupili dva žáci. Gregořica Filip, žák 6. ročníku, který získal 6 bodů a umístil se na 47 místě a žákyně 8. ročníku, Vlčková Elena, která se se 16 body umístila na 4. místě.

Kontaktujte nás!

8 + 6 =

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo