ZUŠ Viléma Petrželky přijela do MŠ

13. 5. 2022

Učitelé umělecké školy si na dnešní dopoledne připravili pro naše předškoláky úžasné vystoupení. Ve vzdělávacím programu byly dětem představeny hudební nástroje, mohly si je prohlédnout a seznámit se s jejich názvy. Poté děti v zábavné didaktické hře hádaly hudební úryvky z večerníčků. Cílem návštěvy bylo probudit v dětech zájem o hru na hudební nástroj nebo balet.

V rámci spolupráce ještě připravujeme na měsíc červen vystoupení žáků ZUŠ včetně pozvánek a přihlášek k talentovým zkouškám pro děti předškolních tříd naší MŠ. Děti si dnešní hudební program užily. Můžete se sami podívat.

ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, p. o.

IČO: 709 446 28
REZIDO: 600 144 968
DS: 599mgbj

Základní škola:
Horymírova 100, Ostrava 700 30

Mateřská škola:
Rezkova 14, Ostrava 700 30

Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horymírova, z.s.

Horymírova 100,
700 300 Ostrava-Jih

IČO: 018 10 197

E-mail:
SHorymirka@post.cz

Důležité odkazy

Ostrava logo
Ostrava Jih logo